Projecten_

Football + Foundation

Op woensdag 26 september 2012 lanceerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Pro League en de Nationale Voetballiga de vernieuwde organisatie Football + Foundation. Met de oprichting van de Foundation kunnen de verschillende instanties beter samenwerken om sociale initiatieven te steunen.

De Football + Foundation is de opvolger van Open Stadion. De vzw Open Stadion stimuleert al jaren voetbalondernemingen uit eerste en tweede klasse om hun krachten –ze brengen vele mensen in beroering en vervoering– aan te wenden ten voordele van de samenleving. Dus, om van hun stadion méér dan een infrastructuur te maken en van hun werking méér dan een sportvereniging. Het achterliggende idee was dat het voetbal een dusdanig krachtig platform kreeg zodat clubs gestimuleerd worden om een positieve, sociale bijdrage te leveren aan de maatschappij. Iets wat in onze buurlanden (Engeland en Duitsland) al jarenlang gebeurt.

De vzw Open Stadion had zijn thuis in Gent. Zij verhuizen met de oprichting van de nieuwe Foundation naar het bondsgebouw. Ondanks het onderscheid tussen de KBVB, Pro League en Nationale Voetballiga zal de Football + Foundation in het belang van de maatschappij deze instanties laten samenwerken tot één groot, sociaal voetbalteam. De Foundation richt zich dus niet meer enkel op de eerste- en tweedeklassers, maar op de hele Belgische voetbalwereld.

In de communicatie bij de Foundation en de voetbalclubs met maatschappelijke activiteiten wordt het plusteken uit de naam een centraal element, een herkenningspunt. Bovendien zal de Foundation, meer dan voetbal alleen, en de samenwerking in heel het Belgische voetballandschap meer weerklank geven dan de naam Open Stadion. Samen maken we van ‘Voetbal en de samenleving’ een groter verhaal.

W-B Community

W-B Community is de benaming die we geven aan de sociale werking van Waasland-Beveren. Zo willen wij in het Freethiel- en het Puyenbekestadion meer dan alleen voetbal aanbieden. Onze community cel engageert zich voor verschillende maatschappelijke projecten.

Op deze pagina vind je een overzicht.
Leuk om weten: op de allereerste Pro League+ Awards op vrijdag 27 juni 2014 eindigde Waasland-Beveren derde in de categorie Pro League+ Team Award, voor club met de beste communitywerking.

Maandag 8 juni 2015 werd onze communitycel voor de 2e maal op rij genomineerd voor de Pro League+ Award in de categorie 'beste project'. Deze keer mocht onze W-B Community een gouden award in ontvangst nemen.

Een mooie erkenning voor ons sociaal beleid en een grote stimulans om verder te gaan op het ingeslagen pad.

Open Sport- en Spelkampen

Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert Waasland-Beveren in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Niklaas zes weken lang sport-, spel- en recreatiekampen om kinderen en jongeren een toegankelijke, gestructureerde en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Via deze sportkampen willen we de kinderen kennis laten maken met verschillende bewegingsactiviteiten. Van een fitheidstest tot balspel, kringspelen of oriëntatieloop... Het komt allemaal aan bod. Doordat we een volle dagwerking met voor- en naopvang aanbieden, voorzien we niet alleen leuke vrijetijdsbesteding maar ook kinderopvang voor de werkende ouder.

We hanteren erg democratische toegangsprijzen (slechts €25 per week) die afgestemd zijn op de prijzen van de stad, maar bieden ook zeer lage deelnameprijzen aan mensen met een kansenpas (50% korting) of mensen die beroep doen op het OCMW (80% korting). Zo houden we het aanbod open en toegankelijk om een zo groot mogelijke participatie van de doelgroep te realiseren.

De Open– Sport en Spelkampen vinden plaats in stadion Puyenbeke. Onder het toeziend oog van een 20-tal monitoren genieten jaarlijks méér dan 500 kinderen van een onvergetelijke vakantie.

Vanaf 2015 loopt dit project ook in Beveren: WB Sport- en Voetbalkamp.

Inschrijven kan u hier: http://www.waasland-beveren.be/ossk

WB Sport- en Voetbalkamp

Vanaf krokusvakantie 2015 organiseert Waasland-Beveren ook een sportkamp in Beveren, namelijk het ‘W-B Sport- en Voetbalkamp’.
Het aanbod is verschillend met de Open Sport- en Spelkampen, namelijk: 50% voetbal, 50% omni-sport.

Prijs bedraagt 60euro/week. Vrijetijdspassen mogen deelnemen aan amper 5 euro/week!

Gaat in 2015 door in krokusvakantie en zomervakantie (2e en 3e week van juli). Op termijn willen we alle schoolvakanties dit sportkamp aanbieden.

Open Stadion Cup

Waasland-Beveren organiseert in de zomermaanden, van juli tot oktober, in verschillende wijken van Sint-Niklaas de Open Stadion Cup. Kinderen tussen 10 en 16 jaar kunnen zo deelnemen aan een gratis voetbaltornooi in hun eigen wijk. In samenwerking met de stad Sint-Niklaas en zijn buurt- en straathoekwerkers (Emanuel Durinck en Tijs Van Hoyweghen) hebben we onder andere in de Clementwijk, op het Kroonmolenplein en het Elisabethplein heel wat talentvolle voetballers mogen verwelkomen.

De jongeren krijgen een gestructureerd voetbaltornooi aangeboden, en dit in hun eigen vertrouwde buurt. De Open Stadion Cup is een voetbaltornooi waar de regels van de Fair Play centraal staan. Voetbal wordt dus gebruikt als hefboom om jongeren met verschillende culturele achtergronden te betrekken in een positieve dynamiek. Op woensdag 2 oktober 2013 werd het finaletoernooi gespeeld op het A-terrein van het Puyenbekestadion onder het toeziend oog van Peter Van de Putte, directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever, onze Open Stadion partner. Na afloop werden de winnaars en beste spelertjes bekroond en mocht iedereen naar huis met leuke prijzen.

Vanaf 2014 wordt dit project ook in Beveren georganiseerd, in 9 verschillende wijken in de gemeente. Elke deelgemeente wordt bezocht.

Jaarlijks bezoekt Waasland-Beveren een 20-tal wijken in Beveren en Sint-Niklaas!

De finale werd dit jaa rin het Freethielstadion afgewerkt op woensdag 3 september. De finale van de Sint-Niklase editie vond plaats in het Puyenbekestadion op woensdag 1 oktober.

Playing for Success

Waasland-Beveren startte in oktober 2014 met Playing for Success op de Freethiel. Dit overkoepelend project brengt leerlingen met schoolachterstand in een stimulerende leeromgeving buiten school samen om vaardigheden in te oefenen waar ze op school minder positieve ervaringen mee hebben gehad. De deelname van Waasland-Beveren aan het project kadert binnen een ruimere sociaal-maatschappelijke werking o.l.v. Community Manager Valy Van de Merlen.

Het project loopt over acht weken en heeft als doelstelling de deelnemende kinderen binnen een motiverende leeromgeving, het Freethielstadion, weer zin te laten krijgen om te leren. Met leuke, speelse activiteiten wordt gewerkt op diverse leerdomeinen, met nadruk op taal, wiskunde en ICT. Er wordt eveneens aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Het Playing for Success-traject wil leerlingen tussen 9 en 14 jaar op een andere manier kennis laat maken met schoolse vaardigheden. Leerlingen uit de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs die uit de boot van het onderwijs dreigen te vallen, komen in aanmerking voor een Playing for Success-traject. Samen met enkele gedreven studenten, leraren in opleiding, werken zij op een sportieve, uitdagende en inspirerende plek ook aan zelfvertrouwen, ze bouwen sociale contacten op en genieten van een zorgkader binnen een professionele sportclub.

Een Playing for Success-traject is kosteloos voor de deelnemers, duurt acht weken en bestaat uit wekelijks drie intensieve uren in het Playing for Success-centrum. Ondertussen blijven de leerlingen gewoon school lopen. Het gebeuren vindt plaats op vrijwillige basis, buiten de schooltijd. De sessies zijn opgebouwd als een echte voetbalwedstrijd: opwarming - eerste helft - rust - tweede helft - cooling down.

GFC Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zijn eigen voetbalploeg voor personen met een
mentale of fysieke beperking. De club wil jongens en meisjes met een mentale handicap de kans bieden om hun favoriete sport te beoefenen op een gestructureerde en onderbouwde manier. Onze G-ploeg werkt zijn thuiswedstrijden af in het Puyenbekestadion. Het speelt in een competitie van 10 ploegen. Naast deze competitiewedstrijden spelen ze ook heel wat toernooien.

In mei organiseert onze club jaarlijks een G-toernooi op het A-terrein van Puyenbeke. Daarnaast nemen ze uiteraard ook jaarlijks deel aan het prestigieuze Football Kick-Off toernooi.

Football Kick-Off

Na de geslaagde edities van de voorbije jaren, vond in 2014 de vijfde editie van de Football Kick-Off plaats op de terreinen van het nationale oefencomplex te Tubeke, een groots voetbaltornooi voor mensen met een beperking dat haar deelnemers een onvergetelijke dag bezorgt en de afstand tussen het reguliere voetbal en het G-voetbal verkleint.

Het project, dat wordt geleid door ex-topvoetballer Piet den Boer, krijgt dan ook de steun van heel wat prominenten uit de voetbalwereld. Zo werden de wedstrijdjes in goede banen geleid door scheidsrechters uit de nationale afdelingen.

Zondag 6 september 2015 staat de volgende editie gepland. Deze keer trekken we naar Boom.

Fajar Baru

W-B Community ondersteunt naast de eerder opgesomde projecten in het Waasland en omstreken ook een project in het buitenland, Fajar Baru.

Fajar Baru is een opvangtehuis voor verlaten kinderen in Jakarta, Indonesië. Kinderen worden vaak achtergelaten aan de kloosterpoort omdat hun ouders niet meer voor hen konden zorgen. Meestal gaat het om kinderen van gescheiden ouders of weeskinderen zonder familie, of gewoon mensen zonder uitweg die moeten overleven met 3 euro per dag. Door wangedrag van sommige ouders is er ook nog het probleem van kinderarbeid, waarbij kinderen moeten werken aan 1 euro per dag.

Na het bezoek aan Jakarta van de Sint-Niklase zuster Gaudentia, die van Indonesische afkomst is, was ze aangedaan door deze jammerlijke evolutie. De schrijnende toestand kon haar niet meer loslaten en ze wilde daarom haar hulp bieden. Na haar thuiskomst besloot ze in overleg met Koen Vondenbusch (zaakvoerder Wase Vijverwinkel te Nieuwkerken) de vzw Fajar Baru op te richten. Er werd een werkgroep samengesteld met een 20-tal actieve medewerkers. Het doel van Fajar Baru is het ondersteunen van het Indonesische project met financiële hulp.

De financiële hulp dient voor de aankoop van een grond (3000m²) en het bouwen van een slaapplaats voor jongens en meisjes, een klooster en verblijfplaats voor de zusters en het oprichten van een school. In België wordt alles gecoördineerd vanuit het klooster van de Zusters Filip Neri uit de Kalkstraat te Sint-Niklaas. Daar verblijven momenteel de 2 drijvende krachten achter de vzw, Zuster Gaudentia en Zuster Xaviera. Naast de broodnodige financiële steun probeert de vzw ook letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Op geregelde tijdstippen gaan er mensen van de organisatie ter plaatse om het een en ander mee te helpen organiseren en om effectief Fajar Baru mee te helpen opbouwen.

Waasland-Beveren wil als maatschappelijk geëngageerde club ook zijn sociale rol in het buitenland vervullen. Wat zijn de concrete plannen?

- Jaarlijkse stadionactie Fajar Baru. De stadionactie ging afgelopen seizoen door bij de wedstrijd tegen KRC Genk (25-10-2014). De aftrap werd gegeven worden door de 2 Indonesische zusters uit Sint-Niklaas en de voorzitter van Fajar Baru vzw, Koen Vondenbusch.
- De wedstrijdshirts van W-B werden exclusief bedrukt met het Fajar Baru-logo en nadien via een veiling aangeboden worden aan onze supporters.
- Van elk verkocht inkomticket ging 1 euro integraal naar het project.
- Verder geeft Waasland-Beveren bij elke thuiswedstrijd aandacht aan Fajar Baru via onze ledwall. Zo kunnen onze supporters bekend geraken met dit project.

Indien onze geëngageerde supporters dit project al willen ondersteunen, mogen zij een vrije storting plaatsen op het rekeningnummer van Fajar Baru: BE54 7370 3631 2597(BIC: KREDBEBB).

W-B Cup

W-B Community startte in het schooljaar 2014-2015 met de W-B Cup. De W-B Cup is een scholentoernooi voor kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs. W-B gaat langs bij maar liefst 20 verschillende scholen in Beveren en deelgemeenten, van Haasdonk tot Kieldrecht.

Elke school mag later tijdens het schooljaar één ploeg vertegenwoordigen die zal strijden om de felbegeerde beker in het Freethielstadion. In dit voetbaltornooi staat fairplay centraal, en zal een puntensysteem voorzien worden voor de meest faire ploeg. De winnaar van de Fairplaybeker ontvangt net als de sportieve winnaar een prachtige prijs. Bovendien mag de winnaar van de W-B Cup Waasland-Beveren vertegenwoordigen in de overkoepelende finale met alle clubs uit de Jupiler Pro League. De Jupiler Pro League installeerde het concept van Waasland-Beveren immers bij alle JPL-clubs.
De eerste editie van de 'Pro League Schools Cup' vond in mei plaats in het Freethielstadion.

Young Believers

We willen echter ook iets doen voor onze leeuwen van de toekomst; onze jonge supporters, nu nog welpjes. Vanaf dit komend seizoen starten we met een Kidsclub 'Young Believers'. Deze kidsclub is er voor kinderen met een geel-blauw hart tussen 6 en 12 jaar oud. Wat mag je verwachten als lid van Young Believers?
Enerzijds kan je samen met je zoon of dochter of ineens het hele gezin voordelig een seizoensabonnement aankopen op de Freethiel. Zo kan je oogappel zijn/haar favoriete club op de voet volgen en elke wedstrijd komen aanmoedigen. Maar er is meer! Ook wordt er exclusief voor leden tal van activiteiten tijdens het seizoen 2015-2016 georganiseerd. Deze vinden plaats tijdens schoolvakanties; makkelijk voor de ouders en leuk voor de kids!

Alsof dat nog niet genoeg is; krijgt elk lid ook een leuke goodiebag met gadgets van zijn favoriete voetbalclub Waasland-Beveren. Deze zijn exclusief voor leden en niet verkrijgbaar in de fanshop!

Tewerkstelling bij Waasland-Beveren

Doel?
Mensen met een gebrek aan werkervaring, moeilijk aan een job geraken, een stageplaats zoeken… zo goed mogelijk begeleiden en klaarmaken voor het werkleven.

Startbaners: Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de voetbalcel zijn er 3 laaggeschoolde arbeiders aan het werk.
Werkgestraften: de justitiehuizen ondervinden toch wat problemen bij het zoeken naar geschikte projectplaatsen. Zeker tijdens de weekends (wordt meestal gekozen om geen hinder te hebben tijdens de uitvoering van zijn of haar professionele bezigheden) zijn het aantal werkvloeren zeer beperkt.
Het vooropgestelde doel:
- Een maximaal mogelijke integratie in ons normaal werkcircuit;
- Een mentale en morele opwaardering en geloof in eigen kunnen van deze mensen (een “job well-done”)
- Een eerste stap naar continu vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

Stage-stewards: studenten uit de opleidingen “Veiligheidsberoepen” en “Integrale Veiligheid” krijgen bij onze club hun opleiding tot voetbalsteward. Later evolueren ze (bij interesse) tot volwaardig steward.
Stagiairs (diverse): studenten uit diverse opleidingen doen regelmatig een aanvraag om op onze club hun stage te lopen, zowel administratief als functies zoals bijvoorbeeld begeleiding bij de Foundation + projecten.
PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap): op onze club zijn enkele pwa’ers actief. Zowel in Beveren als site Sint-Niklaas. We zoeken hierbij naar mensen die om diverse redenen moeilijk werk vinden.
Art. 60: Via het OCMW worden er een aantal mensen binnen het principe van “Artikel 60” tewerkgesteld op onze club.

Na de tewerkstelling zoekt de club mee naar een nieuwe job, hiervoor worden voornamelijk onze partners aangesproken.

Job- en Opleidingbeurs

Door onze lokale partners aan te spreken proberen we een kans aan te bieden aan onze supporters en sympathisanten om kennis te maken met deze partners en hun jobaanbiedingen.
Onze club engageerd zich samen met Maatschappij Linker Scheldeoever om tweejaarlijks een Job- en Opleidingbeurs te organiseren. De club mocht bij de eerste editie 600 werkzoekenden ontvangen. 50 werkgevers waren aanwezig in Freethielstadion.
Het organiseren van deze jobbeurs blijkt in een vertrouwde omgeving, en vertrouwd voetbalstadion ideaal te zijn om mensen te laten participeren aan deze dag.

Laatste jobbeurs vond plaats op vrijdag 22 mei 2015. Het event, dat in het teken stond van grensarbeid, klokte af op 1.200 bezoekers voor 61 verschillende standhouders, van multinationals en interim- en selectiebureaus tot kmo’s uit de regio.
De jobbeurs werd georganiseerd door 13 partners: EGTS Linieland van Waas en Hulst, Waasland-Beveren, VDAB, Maatschappij Linkerscheldeoever, Interwaas, Eures Scheldemond, UWV, Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en GTI Beveren. Ook de gemeentebesturen van Beveren, Hulst, Stekene en Sint-Gillis-Waas ondersteunen het project.
Er werd doorheen de dag een gratis pendelbus ingelegd tussen Hulst en Beveren en de parking aan het Stadionplein stond afgeladen vol.

Agenda_

03
juni
Schools Cup

Finaletoernooi van de 'Schools Cup', het scholentoernooi van de Pro League met extra aandacht voor fairplay en waarin de eersteklasseclubs vertegenwoordigd worden door verschillende klassen uit de derde graad van het lager onderwijs. Finale gaat door 'Aan Den Dreef', het stadion van OH Leuven.