Go back

Mededeling van de secretaris

We hebben deze voormiddag een bericht ontvangen van de Licentiecommissie dat onze club met brio de tussentijdse Licentiecontrole tot een goed einde heeft gebracht.
Onze club heeft daarbij zonder problemen kunnen aantonen dat alle betalingen qua o.a. RSZ, bedrijfsvoorheffing, spelerslonen, B.T.W., K.B.V.B., V.F.V. stipt en volledig werden uitgevoerd.

Naast de sportieve opstekers van de voorbije weken, is dit uiteraard ook een opsteker 1ste klas!!

André Opgenhaffen
secretaris