Go back

Veld sneeuwvrij dankzij supporters

Een 30-tal vrijwilligers zijn rond 13u naar de Freethiel afgezakt om onze geliefde grasmat sneeuwvrij te maken. Onze bijzondere dank gaat uit naar alle helpende handen! Dankzij hen kan de wedstrijd zoals gepland doorgaan om 20 uur.