Go back

W-B start met Playing for Success op de Freethiel

Tekst & foto's: Ward Callens

Waasland-Beveren is op woensdag 8 oktober gestart met een Playing for Success-traject. Playing for Success is een overkoepelend project dat leerlingen met schoolachterstand in een stimulerende leeromgeving buiten school samenbrengt om vaardigheden in te oefenen waar ze op school minder positieve ervaringen mee hebben gehad. De deelname van Waasland-Beveren aan het project kadert binnen een ruimere sociaal-maatschappelijke werking o.l.v. Community Manager Valy Van de Merlen.

Concreet loopt het project over acht weken, waarvan woensdag met het eerste lesmoment werd begonnen, en heeft als doelstelling de 12 deelnemende kinderen binnen een motiverende leeromgeving, het Freethielstadion, weer zin te laten krijgen om te leren. Met leuke, speelse activiteiten wordt gewerkt op diverse leerdomeinen, met nadruk op taal, wiskunde en ICT. Er wordt eveneens aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Tijdens de eerste PfS-sessie werd er veel aandacht besteed aan de kennismaking, zowel met de leerlingen onderling, als met de docenten, studenten lerarenopleiding van Hogeschool Odisee. Verder kregen de jongeren, allen tussen 12 en 14 jaar, een rondleiding van de Community Manager van W-B. Die rondleiding in het stadion werd meteen gekoppeld aan enkele schattingsoefeningen, bijvoorbeeld over het aantal zitplaatsen in de tribune.

De 12 leerlingen die het acht weken durende traject zullen doorlopen op de Freethiel komen overigens uit drie verschillende middelbare scholen in Beveren. Het gaat om elf jongens en één meisje. Na acht weken krijgen zij hun diploma overhandigd in het bijzijn van enkele A-kernspelers.

20141008_140257kl