Go back

Duiding i.v.m. licentiedossier 2015-2016

In verschillende media kon u vanaf donderdag 5 maart lezen dat de gemeente Beveren zich borg wil stellen met het oog op het behalen van onze licentie voor volgend seizoen. Waasland-Beveren wenst bij monde van CFO Olivier Swolfs als volgt te reageren op die berichtgeving.

 

Waarover gaat het? Bewijzen van continuïteit tot 30 juni 2016.

In het verleden werd de voetbalcompetitie wel eens verstoord door het plotse faillissement of acute financiële problemen van een eerste- of tweedeklasseclub, herinner u o.a. Moeskroen en Beerschot AC. De Belgische clubs zijn het eens met de stelling dat die situatie moest stoppen. Daarom heeft de licentiecommissie van de KBVB, die zich uitspreekt of een club al dan niet haar licentie haalt, dit jaar de toelatingsvereisten verstrengd, conform de vragen van de clubs om ervoor te zorgen dat er geen accidents de parcours optreden tijdens het voetbaljaar.

Dat proces is al enkele jaren aan de gang, maar toch waren er elke jaargang clubs die in de loop van het seizoen “plots” in de problemen kwamen. Daar wil de licentiecommissie iets aan doen. De continuïteit van een club aantonen is dus erg belangrijk geworden, wat Waasland-Beveren alleen maar kan toejuichen.

 

Waarom een borg van de gemeente?

Vorig jaar werden de zogenaamde ‘overlopende rekeningen’ afgetrokken van het te borgen netto bedrijfskapitaal. Vandaar dat onze club ook dit jaar die overlopende rekeningen niet had meegenomen, conform de licentievoorwaarden van het vorige seizoen. Na de eerste controle van de licentiecommissie werd duidelijk dat vanaf heden alle clubs de overlopende rekeningen zouden moeten borgen. De interpretatie van de term ‘continuïteit’ werd hier dus verstrengd. De licentiecommissie kijkt na of een club haar engagementen kan nakomen en wel tot het einde van het volgende seizoen, nl. 30 juni 2016.

De Raad van bestuur van onze club heeft onmiddellijk na de e-mail van de licentiemanager hieromtrent actie ondernomen. De e-mail verwees naar een extra te borgen bedrag van 1.700.000 euro. Het bestuur heeft via aandeelhouders, bestuursleden en sympathisanten zelf gezorgd voor het borgen van 900.000 euro. Van de resterende 800.000 wil de gemeente Beveren zelf 50% borgen en hebben bevriende bedrijven van de club de andere 50% geborgd aan de gemeente.

 

Onze club en de toekomst? We zitten op koers!

Zoals eerder werd gecommuniceerd, heeft de club vorig seizoen een zwaar verlies geleden. De nieuwe Raad van Bestuur is bij haar aanstelling in april 2014 dan ook begonnen met een herstelplan. Dat plan is in volle uitwerking en de Raad van Bestuur is tevreden met de geleverde inspanningen. Anderzijds beseft ze dat de club dit jaar nog een moeilijke financiële periode zal doormaken, weliswaar binnen de lijnen die op voorhand gecommuniceerd werden aan de aandeelhouders. Het financiële resultaat van het lopende seizoen zal aanzienlijk beter zijn dan dat van vorig jaar.

Onze club is dus op koers om haar  financiële doelstelling te behalen, zijnde een positief geconsolideerd exploitatieresultaat voor het boekjaar 2015-2016. Om onze langetermijndoelstellingen te behalen hadden we nu borgen nodig. Daar hebben zoals hierboven vermeld verschillende partijen voor gezorgd. De clubleiding wenst de steunverleners dan ook nog eens extra te danken voor de geleverde inspanningen en het getoonde vertrouwen.

Het budget voor het volgende jaar werd reeds opgesteld en onze Raad van Bestuur maakt zich sterk het volgende seizoen af te sluiten met een overschot. Als dat lukt, zal het bestuur een aanzienlijk exploitatieverlies omgezet hebben in een exploitatiewinst! Zij heeft ook het engagement op zich genomen om in de toekomst het opgelopen verlies te compenseren met toekomstige winsten, zodat onze club financieel gezond zal worden. Vanaf het volgende boekjaar zal de club het eerder opgelopen verlies dus beginnen weg te werken.

 

Onze club en haar stakeholders: één familie!

Het voetballandschap is de laatste jaren veranderd. Mecenassen of onbehoorlijk financieel bestuur is niet meer van deze tijd. De Raad van Bestuur van Waasland-Beveren wenst naast sportieve resultaten dan ook des te meer positieve financiële resultaten te boeken. Onze club is geen vehikel van één kapitaalkrachtige persoon of bedrijf. Integendeel, onze club wordt gedragen door een veertigtal aandeelhouders en geëngageerde privépersonen die elk hun bijdrage leveren in eigen naam of via hun bedrijf. Dat maakt onze club net zo mooi. Waasland-Beveren is één groep mensen die een gezamenlijk doel beogen, nl. een rendabele, familiale voetbalclub runnen die sportief mee kan draaien in de middenklasse van de Jupiler Pro League.

Onze club heeft het vertrouwen gekregen van haar aandeelhouders om in alle rust te kunnen verwerken aan het reconversieplan. We betreuren dat de recente berichtgeving de inspanningen van onze club niet benadrukken. De clubleiding wenst met dit bericht al haar stakeholders nogmaals te danken voor hun geleverde steun. En stakeholders, dat zijn voor onze club onze supporters, onze aandeelhouders, onze meer dan 500 jeugdspelers en hun ouders, onze spelers, onze trainers, onze medewerkers en vrijwilligers en ook de gemeente(n) waar wij een sociale rol vervullen.