Go back

Duiding over de financiële situatie van onze club

Naar aanleiding van de berichtgeving in bepaalde media omtrent de financiële situatie van onze club, wenst de directie van bij monde van financieel directeur Olivier Swolfs als volgt te reageren.

Onze club neemt deel aan de hoogste voetbalcompetitie in België, maar neemt vooral niét deel aan het hoogste politieke debat in Beveren. De verkeerd geïnterpreteerde cijfers en eenzijdige berichtgeving van een niet nader genoemde politieke coalitie lijkt ons vooral stemmingmakerij, wat we eerder plaatsen in de laatstgenoemde competitie. We zullen sportief reageren, want dat hoort in de eerstgenoemde competitie, maar willen wel volledige en genuanceerde informatie verschaffen. Vandaar deze verduidelijking van onze cijfers en strategie.

Deze politieke actie is te betreuren, want een voetbalbedrijf gaat om meer dan professionele voetballers te laten voetballen op een veld. Er is meer, veel meer! Om te beginnen de sociale impact van wekelijks duizenden supporters, groeiend in aantal, van zo’n 600 jeugdspelers en 80-tal jeugdmedewerkers, maar ook van onze G-ploeg, onze bekroonde communitywerking, het samenspel van meer dan 300 medewerkers en vrijwilligers… Allemaal mensen die wekelijks inspanningen doen voor hun club, de 40-tal aandeelhouders die hun steun op de laatste algemene vergadering herbevestigd hebben, en last but not least ook de gemeente, die ons de laatste jaren ondersteunt. We zijn een familiale club die onze samenleving in de vorm van een stevig uitgebouwde maatschappelijke werking veel terug geeft. Onze community cel werd onlangs nog bekroond met de Pro League+ Project Award voor beste maatschappelijk project, een mooie blijk van appreciatie voor onze inspanningen op dit gebied.

Zoals al meermaals gecommuniceerd zijn wij een club in overgang. Wij kunnen met enige fierheid zeggen dat we op schema zitten om een gezonde club te worden. Iedereen kent het spreekwoord: Rome is niet op één dag gebouwd. Wel, in Beveren is dat niet anders. We hebben ons herstelplan op voorhand aan onze aandeelhouders, maar ook aan alle politieke partijen aanwezig op een hoorzitting, uit de doeken gedaan, nl. dat we de club in drie jaar gezond zouden maken.

Als we nu eens objectief naar de evolutie van de cijfers zien, dan zal men vaststellen dat onze club op koers ligt om een financiële stabiele eersteklasser te worden. De onderliggende structuur van onze club is als volgt: er is een vzw, waar de gebouwen en de jeugdwerking in vervat zitten, en ook een cvba, waar alle overige zaken in thuishoren. Wij spreken dus altijd over geconsolideerde cijfers als we het over cijfers hebben. In het boekjaar 2013-2014 was er een geconsolideerd (dus vzw én cvba) verlies van 2,526 miljoen Euro. Het eigen vermogen was daardoor gezakt naar -1,455 miljoen Euro. We hadden toen ook een negatieve cashflow van -1,739 miljoen Euro. Dat was verontrustend. De raad van bestuur en directie hebben dan ook met de steun van hun aandeelhouders een herstelplan in gang gezet.

De eerste resultaten van dat herstelplan mogen gezien worden. In het boekjaar 2014-2015 was er een geconsolideerd verlies van 0,583 miljoen Euro. Na een kapitaalronde was het eigen vermogen gestrand op -1,549 miljoen Euro. De negatieve cashflow is gestopt, want er is nu een positieve cashflow van 0,273 miljoen Euro. Het realiseren van een positieve cashflow was de eerste doelstelling van het nieuwe bestuur. Die doelstelling is dus behaald. Concreet wil dat zeggen dat het operationeel verlies op één jaar tijd gereduceerd is met 1,942 miljoen Euro. Objectief kan men dus stellen dat we orde op zaken aan het zetten zijn. We durven stellen dat weinige clubs ons dit nadoen, te meer omdat er tegelijkertijd ook nog een sportieve strategiewijziging gebeurd is.

De verwachting voor het boekjaar 2015-2016 is dat er niet alleen een positieve cashflow gerealiseerd zal worden, maar ook een positief operationeel resultaat. Zonder sportieve tegenvallers is de raad van bestuur op weg om ook dat te realiseren. Als dat gehaald wordt, kunnen we stellen dat onze club structureel financieel orde op zaken gesteld heeft.

Deze herstelbeweging zouden we niet kunnen doen zonder de steun van velen. We denken in de eerste plaats onze supporters, onze aandeelhouders, onze medewerkers en ook onze gemeente. Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar hen. Onze aandeelhouders hebben op de algemene vergadering van 13 oktober 2015 hun steun verleend aan het gevoerde beleid en herstelplan. Er werd daar ook voor een bijkomende kapitaalsverhoging gestemd van 500.000 Euro. Vandaag kunnen we stellen dat die verhoging quasi volledig ingevuld is. De geleverde operationele en financiële inspanningen zullen ervoor zorgen dat we geen structurele verlies zullen draaien. Dit is immers altijd de betrachting geweest na het dramatisch boekjaar 2013-2014.

Het ziet er naar uit dat de financiële verplichtingen meer dan ooit nagekomen kunnen worden. De betrokkene schuldeisers kunnen dus op hun twee oren slapen: Waasland-Beveren zal aan zijn financiële engagementen kunnen voldoen. Ook het feit dat er al een uitgaande transfer gerealiseerd is in het nieuwe boekjaar, nl. die van Renaud Emond, doet ons meer en meer geloven in de slaagkansen van ons plan.

We betreuren dan ook de gecreëerde stemmingmakerij. Beste politiekers, laat ons onze job doen. Laat ons deze familiale club met stevige sociale werking en lokale verankering financieel en sportief gezond uitbouwen en laat ons a.u.b. uit het politieke spel. We hebben misschien wel een fout gemaakt door de door jullie gevraagde en door ons beloofde hoorzittingen niet te laten plaatsvinden. Misschien is de reden te vinden in het feit dat het clubbestuur geen zin had in een nieuwe politieke poppenkast zoals vorig jaar. Als de politieke partijen onze inspanningen willen zien, zijn ze altijd welkom op onze club. Temeer omdat er sommigen onder jullie onze club wel degelijk appreciëren, gezien ze in het weekend onze ploeg komen aanmoedigen.