Go back

Laurent Henkinet reikt Diploma’s Playing for Success uit

Diploma-uitreiking

Afgelopen woensdag vond in de Business Club van het Freethielstadion de diploma-uitreiking van Playing for Success traject voorjaar 2016 plaats. De zeven deelnemende leerlingen uit verschillende scholen uit Beveren en Sint-Niklaas kregen hun diploma uitgereikt nadat ze acht weken lang het PfS-traject succesvol hadden doorlopen. Laurent Henkinet, peter van het project, overhandigde de diploma’s in bijzijn van ouders, leerkrachten en schooldirecties.

Naast de Playing for Success-diploma kregen de kinderen als dank voor hun goede inzet en motivatie ook een door al onze spelers gesigneerde wedstrijdbal. Daarnaast mochten de leerlingen de wedstrijd tegen KV Mechelen op 5 maart bijwonen vanop de eerste rij. Het was al het vierde PfS-traject dat plaatsvond op de Freethiel. Het volgende traject start bij aanvang van het nieuwe schooljaar, uiteraard weer met nieuwe leerlingen.

Over Playing for Success

Playing for Success is een overkoepelend project dat Wase jongeren in een stimulerende leeromgeving buiten school samenbrengt om vaardigheden in te oefenen waar ze op school minder positieve ervaringen mee hebben gehad (wat kan leiden tot wiskundeangst, examenvrees, schoolangst…). De deelname van Waasland-Beveren aan het project kadert binnen een ruimere sociaal-maatschappelijke werking van onze club.

Tijdens het traject krijgt elke deelnemer een intensief programma, waarin hiaten in o.a. Nederlands, wiskunde en ICT weggewerkt worden. Op natuurlijke wijze worden de jongeren gestimuleerd en doen ze positieve leerervaringen op, wat hun houding t.o.v. leren en hun motivatie om te leren vergroot. Het traject geeft hen ook een hoger gevoel van zelfwaarde en heeft een positief effect op hun zelfvertrouwen. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van Playing for Success.

Een uitgebreide fotoreportage van de diploma-uitreiking op 9 december kan je hier terugvinden.