Go back

Vanaf 21 mei vrije verkoop abonnementen 2016-2017

De voorrangsperiode voor het verlengen van abonnementen loopt af op vrijdag 20 mei. Dat wil zeggen dat vanaf 21 mei online en vanaf maandag 23 mei aan het loket alle nog beschikbare plaatsen in het Freethielstadion te koop worden aangeboden. Abonnees uit het seizoen 2015-2016 die hun abonnement nog niet verlengden en ook in 2016-2017 graag hun plaats behouden, raden we aan om spoedig hun zitje voor het komende jaar vast te leggen.

Vanaf zaterdag 21 mei worden dus alle nog vrije zitplaatsen in het Freethielstadion aangeboden in een vrije abonnementenverkoop. Uiteraard trachten we in de mate van het mogelijke wel nog rekening te houden met de abonneehouders uit het vorige seizoen die nog niet verlengden, al kunnen we dat vanaf 21 mei niet meer garanderen.

De zitjes in vak G op tribune 3 blijken voorlopig de meest gegeerde plaatsen in het stadion. Er zijn momenteel nog een honderdtal plaatsen vrij in vak G. Staantribune E telt voorlopig een vierhonderdtal abonnees voor 2016-2017. Midden mei zitten we voor komend seizoen aan ongeveer 77% van het aantal betalende abonnees uit 2015-2016 (zowel verlengde als nieuwe abonnementen).

Reserveer je abonnement online

Reserveer nu je abonnement voor 2016-2017 online, via het reservatieformulier op deze pagina. Snel, handig en overzichtelijk!