Go back

In memoriam: André Duerinckx en Leonza Van Hoorick

André Duerinckx

Tijdens de trainingstage bereikte ons het droevige nieuws over het overlijden van André Duerinckx (1942 – 2016), grootvader van speler Maxim Nys. De jongeling bleef nog enkele dagen in Nederland en trok vrijdag weer richting Beveren om in het bijzijn van zijn familie een laatste groet te brengen aan zijn grootvader. Zaterdag (11.00 u.) vindt de uitvaartdienst plaats bij Rouwcentrum Melis in Beveren. Wij wensen Maxim en zijn familie veel sterkte toe.

Leonza Van Hoorick

Ook vernamen wij het trieste heengaan van Leonza Van Hoorick (1928 – 2016), jarenlang supporter van onze club, moeder van Erna Van Wauwe en schoonmoeder van erevoorzitter Melchior Roosens. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 9 julli 2016 om 11.30 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw, Kerkplein te Melsele. Wij wensen hierbij ons medeleven te betuigen aan de families Van Wauwe en Roosens en de nabestaanden van mevrouw Van Hoorick.