Go back

W-B beëindigt samenwerking met Laurent Henkinet

De raad van bestuur van Waasland Beveren heeft gisteren na rijp beraad besloten om de samenwerking met Laurent Henkinet onmiddellijk te beëindigen. Na grondig onderzoek is gebleken dat Laurent Henkinet zware contractuele fouten heeft gemaakt die de samenwerking onmiddellijk definitief onmogelijk maakt.

In het licht van de recente berichtgeving werd vastgesteld dat Laurent Henkinet gegokt heeft op zijn eigen ploeg op een wedstrijd waarin hij zelf opgesteld stond hetgeen niet alleen contractueel verboden is doch ook indruist tegen de geldende reglementering en de deontologie. De speler heeft bovendien de club hiervan op geen enkel ogenblik zelf ingelicht hetgeen een bijkomende reden was voor de club om deze beslissing te nemen.