Go back

Waasland-Beveren financieel gezond

Positief eigen vermogen bezorgt club meer armslag

Naar jaarlijkse gewoonte brengt Waasland-Beveren bij monde van financieel directeur Olivier Swolfs duiding bij het financieel rapport voor het voetbaljaar 2015-2016 dat op 30 juni 2016 eindigt. Op 21 november 2016 vond de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van Waasland-Beveren plaats. De raad van bestuur vroeg en kreeg de kwijting voor het gevoerde beleid. Dezelfde raad van bestuur werd 2,5 jaar geleden gewijzigd naar het huidig team na vaststelling van desastreuze cijfers. De club verkeerde toen in zwaar weer want er was een operationeel jaarverlies van 2,52 miljoen euro.

Sympathisanten van de club wisten dat het nieuwe bestuur drie jaar vroeg om het herstelplan te realiseren zodat de club terug op de rails kon geraken. Nu blijkt dat het financieel beleid dat gevoerd werd, ervoor gezorgd heeft dat club sneller dan gepland een geconsolideerde winst van 1.035.702 euro heeft geboekt. Aangezien de structuur van de club bestaat uit een vzw en een cvba wordt gekozen om geconsolideerde cijfers publiek te maken. Concreet betekent dit dat onze club een positief geconsolideerd eigen vermogen heeft.

Saneren om te bouwen

Financieel directeur Olivier Swolfs, legt uit : ”Het voltallig bestuur heeft hard gewerkt. Het was niet altijd prettig om uitgaven te schrappen of zaken die vroeger normaal leken terug in vraag te stellen. Vele heilige huisjes werden gesloopt. Als het brandt moet je blussen en niet zeuren. Enerzijds saneren en langs de andere kant bouwen aan een nieuwe Waasland-Beveren strategie was geen sinecure. Met de steun van onze geëngageerde aandeelhouders, sponsors, supporters en gemeentebestuur kunnen we nu toch zeggen dat het zwaar weer op de Freethiel voorbij is. Nu er operationeel winst wordt gemaakt,  gaan we de ingeslagen financiële weg verder bewandelen. Onze club gaat zijn eigen vermogen verder versterken zodat de verliezen uit het verleden volledig weggewerkt zullen worden.”

Top 10 spelerswaarde

”Naast broodnodige saneringen investeerde Waasland-Beveren tegelijkertijd in spelerswaarde. Je kunt geen sportieve stappen zetten als je geen transfers realiseert. Vandaag telt W-B slechts twee huurspelers onder zijn dertig spelers met contract. Qua spelerswaarde zijn er vier clubs die lager geklasseerd staan dan wij. Als we ons beleid verder zetten, zullen we volgend jaar een zevental clubs achter ons laten en dringen we de top-tien binnen. Wij zijn niet echt bezig met dit klassement, maar we zien toch het verschil met vroeger. Toen stonden we laatst. Vandaag hebben we tal van (jeugd)internationals die opgeroepen worden om voor hun land te spelen. Dit is toch een kentering met het verleden want toen verweet men ons dat we een huurlingenleger waren. Dit kan nu bijlange niet meer gezegd worden”, verduidelijkt Olivier Swolfs.

Toekomst met ambitie

Nu we financieel gezond zijn, is de tijd rijp om een meerjarenplan te maken. Voetbal is de jongste tijd erg veranderd. Enerzijds heb je het internationale aspect waarbij voetbalclubs kunnen genieten van toegekende televisiegelden die 10, 20 of zelfs 33 keer hoger zijn dan die de televisiegelden waarmee W-B het moet stellen. In België beschikken we over 70 miljoen tv gelden. Dit is veel geld, jawel maar als je vergelijkt met Frankrijk waar clubs beschikken over 748 miljoen of Duitsland waar de pot 1.400 miljoen is, of Engeland waar je zelfs kunt spreken over een heuse jackpot van 2.300 miljoen, verdwijnen onze miljoenen in het niets.

Anderzijds heb je ook evoluties dichter bij huis. Minstens tien clubs in 1A of in 1B hebben in de jongste drie jaar een forse investeringsinjectie gekregen. Noem het een Couckenbak of een Qatareffect. Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer : de werkingsmiddelen gaan pijlsnel omhoog en de stadions worden gemoderniseerd. De bouwkoorts gaat ook bij ons toeslaan, willen we blijven meedraaien op het hoogste niveau. Het doel dat we voorop stelden, is gekend: een rendabele familiale voetbalclub runnen die sportief kan meedraaien in de middenmoot van de Jupiler Pro League. Deze doelstelling geldt vandaag nog altijd. We hebben forse financiële stappen gezet, maar op sportief en infrastructureel vlak zijn er nog een pak uitdagingen. Dagelijks zijn we bezig met bekommernissen rond het aantrekken van supporters of initiatieven rond beleving, het bieden van meer comfort voor onze supporters of een zoektocht naar meer opbrengsten. Ook in onze jeugdwerking werden stappen vooruit gezet rond behoud van talent, maar ook op dat vlak reikt onze ambitie verder.

W-B koestert ambitieuze plannen

We moeten realistisch blijven, we zijn er nog niet maar we hebben wel de vastberadenheid om er te geraken. Als ons veloke te klein blijkt te zijn om sportief mee te draaien moeten we plannen durven maken om onze fiets up te graden zodat we wél mee kunnen in het moderne voetbal van vandaag. Als het dan betekent dat we onze kapitaalstructuur moeten aanpassen of openen, dan zullen we dit doen. Om te overleven zullen we verder moeten investeren en professionaliseren, anders eindigt het voetbal op de Freethiel. Ook dit punt werd aangehaald op onze jaarlijkse algemene vergadering waar opdracht werd gegeven aan het bestuur om een denkoefening te houden rond de volgende stappen van Waasland-Beveren moet zetten. Financieel is het tij gekeerd. Nu zijn we evenwel verplicht om een tandje bij te steken willen ook onze infrastructurele en sportieve doelstellingen kunnen waarmaken. Ons werk is dus niet af. Wordt zeker vervolgd.