Go back

W-B staat niet in de etalage

De club wenst graag te reageren op de recent verschenen krantenartikels bij monde van onze voorzitter Dirk Huyck.

Drieënhalf jaar geleden is er een initiatief geboren om de club Waasland-Beveren in veilig vaarwater te brengen. De opdracht van de raad van bestuur was: de opgeslagen verliezen uit het verleden wegwerken zodat we financieel gezond worden én een eigen sportief project uitbouwen. In plaats van vele spelers te huren moesten er meer spelers eigendom worden. Daarin proberen we de focus te leggen, waar mogelijk uiteraard, op jong, Belgisch talent en nog het liefst uit eigen jeugd. Bijkomende wilden we aan de hand van ons twaalf-punten-programma de club op alle vlakken verder professionaliseren. We kunnen dan ook stellen dat na verschillende maatregelen, het harde werk van de “We-Believers” en de verkoop van Zinho Gano deze financiële doelstellingen alvast gehaald zijn.

Onze club staat er vandaag financieel veel beter voor dan ooit. Mochten we de twaalf punten van het programma één voor één overlopen, kunnen we vaststellen dat ook op andere vlakken deze club reuzenstappen vooruit zet.

Beschermd tegen overname

In het verleden stapten reeds een aantal aandeelhouders om persoonlijke redenen uit het project. Steevast werden de aandelen door andere aandeelhouders overgenomen. Onze club heeft door zijn structuur een mechanisme die de club beschermt tegen vijandige overnames. Diegene die eraan denken om onze club te destabiliseren, zijn eraan voor de moeite.

Sinds enkele jaren is er interesse vanuit het binnenland, maar ook uit zowat alle werelddelen om Belgische voetbalclubs over te nemen. Ook bij Waasland-Beveren werd al meermaals gepolst of een overname mogelijk was. Tot op heden heeft geen enkele geïnteresseerde partij een waardig plan voorgelegd dat onze aandeelhouders kon voorgelegd worden én dat overeen kwam met onze eigen doelstellingen. Wij willen niet in handen vallen van onbetrouwbare mensen of deel zijn van schimmige constructie die de licentiecommissie niet doorstaan. Indien aandeelhouders uit het project willen stappen kan dit altijd, maar het moet in overleg zijn met de andere aandeelhouders die verder willen werken aan de professionalisering van onze club. Dit is statutair vastgelegd, een krantenartikel verandert geen statuten.

We-Believers

De raad van bestuur is er dus gerust in dat ook deze keer een oplossing zal gevonden worden voor diegene die uit het verhaal willen stappen. Er is een meerderheid die de uitdrukkelijke wens heeft om het sportief en financieel project “We-Believers” verder te zetten. De komende maanden zal er dus in alle rust verder gewerkt worden, zoals onze club de voorbije jaren in de luwte gewerkt hebben.

Stellen dat onze club in de etalage staat is dus op zijn minst gezegd : “verkeerdelijk voorstellen van de feiten”. Wij betreuren het ongenuanceerd brengen van dergelijke informatie en moeten vaststellen dat bij sommige het eigen belang boven het club belang primeert.

We werken verder, supporters. Deze club groeit. Wij geloven erin!

Tot binnenkort op de Freethiel.

 

Sportieve groet,

 

Voorzitter Dirk Huyck