Go back

Rechtbank stelt W-B in het gelijk in procedure tegen Laurent Henkinet

Bij vonnis van de Arbeidsrechtbank te St. Niklaas dd. 4/10/2017 werd W-B over de ganse lijn in het gelijk gesteld in de procedure die haar voormalig doelman had aangespannen.

De raad van bestuur van W-B zag zich, naar aanleiding van het gokschandaal dat vorig jaar losbarstte, genoodzaakt om Laurent Henkinet in september 2016 te ontslaan om dringende reden omdat gebleken was dat hij had gegokt op wedstrijden van geel-blauw waarin hij zelf opgesteld was. Door het feit dat het ontslag om dringende reden werd gegeven, werd geen verbrekingsvergoeding uitbetaald. De heer Henkinet vond de feiten niet ernstig genoeg waardoor hij een juridische procedure had opgestart om alsnog zijn verbrekingsvergoeding uitbetaald te krijgen.

Mr. Tom Rombouts, raadsman van de club: “de Arbeidsrechtbank heeft in een zeer uitgebreid en goed gemotiveerd vonnis geoordeeld dat het ontslag om dringende reden terecht werd gegeven. De rechtbank heeft geoordeeld dat het gokken op voetbalwedstrijden van W-B dient te worden aanzien als een ernstige tekortkoming die het ontslag om dringende rechten rechtvaardigt. De rechtbank stelt bovendien dat dergelijke feiten indruisen tegen het feit dat sport, en niet in het minst voetbal, in belangrijke mate waarden zoals eerlijkheid, respect en sportiviteit moet vertegenwoordigen. Door de feiten, zo oordeelt de rechtbank, werd het vertrouwen van de club in de heer Henkinet dermate geschaad dat iedere verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk werd. Alle vorderingen van de heer Henkinet werden dan ook als ongegrond afgewezen.”

De club kan deze rechtspraak, die overigens een precedent is, alleen maar toejuichen en hoopt dat dit kan bijdragen in de verdere strijd tegen het gokgedrag van professionele voetballers op hun eigen wedstrijden en/of wedstrijden uit dezelfde competitie. Laurent Henkinet kan wel nog hoger beroep aantekenen.