Go back

W-B Community ontvangt Pro League+ label

Waasland-Beveren mocht vandaag het Pro League+ label 2017 in ontvangst nemen. Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten.

Opvolgers Pro League+ Awards

De labels zijn de opvolgers van de Pro League+ Awards, die de voorbije 3 seizoenen werden uitgereikt. “Omdat intussen het aantal clubs met een sterke communitywerking groeiden, werd besloten het concept van de Awards aan te passen om zo elke club met een sterke of groeiende communitywerking te kunnen belonen”, aldus Stijn Van Bever, CSR manager van de Pro League.

Ondersteuning voor sterke communitywerkingen

De evaluatie van de werkingen gebeurden door een jury op basis van de ingediende beleidsplannen en de analyse van de werkingen van de clubs. 15 van de 24 Pro League clubs ontvangen op basis hiervan het Pro League+ label 2017. Daarnaast ontvingen zij van de Pro League ook voor 75.000 euro subsidies om hun communitywerking te ondersteunen. W-B kreeg voor zijn sterke werking 6.500 euro uitgereikt.

W-B Community: W-B blijft de familiale waarden trouw, gisteren en morgen.

Waasland-Beveren wil zoveel mogelijk mensen, supporters, sympathisanten betrekken bij de club. De werking van de club, de infrastructuur en het voetbal aanwenden om de club een vanzelfsprekende aanwezigheid te geven in de buurt, bepaalde doelgroepen extra mogelijkheden te geven en te laten participeren aan de werking van de club en alle maatschappelijke factoren en behoeften van de burgers (gezondheid, diversiteit, …) via acties naar voor te brengen.

De visie is omschreven als volgt: De mogelijkheden beter bekend te maken en de doelgroepen mogelijkheden te bieden die er anders niet zouden zijn en dit op een voor hen zo laagdrempelig mogelijke manier (infrastructuur in de eigen buurt, toegangsprijzen aangepast aan het beperkte budget, verbeteren van de fysieke toegankelijkheid, voetbal als zinvolle en kwalitatieve vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren die nog niet deelnemen aan het bestaande aanbod of nog niet kunnen gebruik maken van de bestaande infrastructuur en middel tot opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en het ontdekken van de eigen competenties). Om dit te realiseren werd, in verschillende fases, een organisatiestructuur op poten gezet en een aantal concrete acties gepland die specifiek gericht zijn op de competenties en de mogelijkheden die binnen de club, de bestaande infrastructuur en in samenwerking met verschillende partners mogelijk en aanwezig zijn. Samenwerking en partnerschap zijn een belangrijk onderdeel van het project en de visie die eraan ten grondslag ligt.

In Waasland-Beveren zijn normen nog in tel. Dat was gisteren zo, dat zal morgen niet anders zijn. Normen hebben echter maar zin als elkeen bereid is om er naar te handelen. Een respectvolle omgang met elkaar zowel op sportief als organisatorisch vlak staan in de club centraal. Onze club koos er resoluut voor om een warme club te zijn vanbinnen maar ook in relatie met de buitenwereld.

De geel-blauwe clubkleuren worden op een waardige manier verdedigd, op en naast het voetbalveld. Daarbij gaat het niet enkel om mooie woorden, maar om concrete daden. Het vizier ligt op de toekomst maar met respect voor het verleden, onze baseline waardig: verenigd in traditie. Voor Waasland-Beveren telt elkeen zonder onderscheid: aandeelhouders, bestuurders en directie, spelers (groot en klein), partners, supporters en sympathisanten. W-B blijft de familiale waarden trouw, gisteren en morgen.