Go back

W-B en Pro League ondersteunen de Week tegen Pesten

Vandaag wordt het startschot gegeven van de Week tegen Pesten, de actieweek van het Netwerk tegen Pesten en Ketnet die zo veel mogelijk kinderen en jongeren wil mobiliseren en een stem geven tegen pesten. Want pesten is heel fout.

Voetbal is de teamsport bij uitstek. Dit betekent een gans seizoen in een positieve sfeer werken met een groep, om samen doelen te bereiken. Een positief klimaat waarin iedereen de kans heeft om zichzelf te zijn, zorgt voor samenhorigheid op en naast het veld. Zonder goeie sfeer, geen (sportieve) resultaten. Daarom steunen Waasland-Beveren én alle clubs van de Pro League de Week tegen Pesten. Wij ondertekenen het Manipest van Ketnet en publiceren daarom een foto onze spelers met de vier stippen op de hand, om duidelijk te maken dat pesten nooit oké is!

De Pro League ondersteunt de inspanningen binnen de sportsector om in te zetten op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar ook minderjarige sporters mee geconfronteerd kunnen worden. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. We keuren elke vorm van pesten volmondig af.

Alle sportclubs die begeleiding wensen bij de uitbouw van een pestvrije sportomgeving, vinden informatie via de site van de TOP in de sport-campagne en kunnen ondermeer terecht bij ICES, het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport. Zij bieden vormingen aan en begeleiden clubs naar een pestvrije omgeving.