Go back

Gerechtelijk onderzoek ‘Propere Handen’

Naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek van het federaal parket werd voorzitter Dirk Huyck eveneens verhoord.

Hij heeft zijn volledige medewerking aan dit onderzoek verleend. Onze voorzitter mocht na het verhoor opnieuw beschikken.

Op de club zelf werd geen huiszoeking georganiseerd. Het clubbestuur verleent indien dit nodig mocht zijn, zijn verdere medewerking aan het onderzoek.

Met respect voor het onderzoek zal de club zich onthouden van verdere commentaar.