Go back

W-B steunt z’n voorzitter!

Naar aanleiding van de berichtgeving van de voorbije dagen en heden wensen het bestuur en de medewerkers van de club Waasland-Beveren te benadrukken dat ze hun voorzitter Dirk Huyck voor de volle honderd procent blijven steunen. Er is geen enkele aanleiding om te twijfelen aan dat vertrouwen.

Advocaat John Maes, de raadsman van onze voorzitter, stuurde intussen een boodschap de wereld in die we jullie niet willen onthouden.  “Mijn cliënt is heel duidelijk en rechtlijnig. Hij is op geen enkele wijze tussengekomen om een wedstrijd te vervalsen of te sturen. Het onderzoek zal dat na verloop van tijd ook aantonen.”

“Het kan niet de bedoeling zijn dat een onderzoek of proces in de media wordt gevoerd”, gaat de raadsman verder. “Het is te betreuren dat we moeten vaststellen dat er in de pers oncontroleerbare informatie naar buiten wordt gebracht. Dirk Huyck kan zich op geen enkele manier verdedigen op die berichtgeving vermits hij geen enkel contact mag hebben met de media. De selectieve berichtgeving en onterechte beschuldigingen wegen zeer zwaar door op mijn cliënt en zijn gezin”, sluit meester Maes af.

De club betreurt inderdaad dat de media op dergelijke wijze te werk gaat, wetende dat onze voorzitter zich hiertegen niet kan verdedigen. Eenieder binnen de club staat volledig achter de boodschap van de raadsman en hoopt dat ook iedere supporter het vertrouwen behoudt. Er is geen enkele aanleiding of reden om aan het twijfelen te slaan. Vergeet ook niet dat er een reden is dat onze voorzitter na zijn verhoor is vrijgelaten. Die voorwaarden die hem zijn opgelegd, zijn er louter om het verdere verloop van het onderzoek niet te schaden. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat de waarheid aan de kant van onze voorzitter staat.