Go back

Reactie advocaat CFO Olivier Swolfs

Hieronder de reactie namens mijn cliënt Olivier Swolfs op hetgeen vandaag in de pers is verschenen.

“Namens de heer Swolfs wens ik als volgt te reageren op hetgeen vandaag in de pers is verschenen. Mijn cliënt is zeer formeel en stelt op geen enkel moment en op geen enkele wijze te zijn tussengekomen om een wedstrijd te beïnvloeden of te vervalsen. Hij heeft nooit met spelers of trainer gepraat om een match te beïnvloeden en hij heeft ook niet aan iemand gevraagd om dit te doen.”

“Het is betreurenswaardig  om vast te stellen dat oncontroleerbare informatie uit het onderzoek naar buiten wordt gebracht en dat mijn cliënt niet in detail in de media kan en mag reageren, dit om het onderzoek niet te schaden. Mijn cliënt heeft vertrouwen in het gerecht en uit het verdere onderzoek zal blijken dat er mogelijks een perceptie is ontstaan maar dat er door mijn cliënt concreet niets werd gedaan. Hij ontkent dan ook formeel de ten laste gelegde feiten. Samen met cliënt kan ik enkel hopen dat deze selectieve berichtgeving zal stoppen. In een rechtstaat wordt je  berecht op grond van feiten en niet omwille van een perceptie die wordt gecreëerd. “