Go back

Freethielnieuws (15/01): blessurenieuws | uitspraak zaak Henkinet

tekst en foto: Martijn De Jonge

Blessurenieuws

Francesco Forte blijft individueel aan zijn terugkeer werken. Apostolos Vellios sloot opnieuw aan bij de groep.

ARBEIDSHOF GENT BEVESTIGT ONTSLAG VOORMALIG DOELMAN HENIKINET

In september 2017 ging de club over tot het ontslag om dringende reden van haar voormalig doelman Laurent Henkinet om reden dat deze gegokt had op wedstrijden van de club. Laurent Henkinet was het niet eens met dit ontslag en vocht dit aan bij de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Sint-Niklaas en vorderde hierbij een aanzienlijke vergoeding van de club. De vordering van Laurent Henkinet werd door de Arbeidsrechtbank integraal afgewezen. Tegen dit vonnis tekende Laurent Henkinet vervolgens hoger beroep aan.

Bij arrest van 11/1/2019 van het Arbeidshof te Gent werd dit hoger beroep ongegrond verklaard en werd het vonnis van de Arbeidsrechtbank integraal bevestigd. Tom Rombouts (raadsman van de club): “ Het Arbeidshof heeft inderdaad geoordeeld dat het ontslag om dringende reden regelmatig en bovendien terecht werd gegeven. Het Arbeidshof stelt duidelijk in haar arrest dat de feiten die gepleegd werden iedere verdere samenwerking tussen partijen volledig en definitief onmogelijk maakte. Het Arbeidshof is hiermee het standpunt van de club gevolgd, hetgeen betekent dat Laurent Henkinet geen aanspraak kan maken op de door hem gevorderde vergoedingen.”