Go back

Ladies Night steunt Hof Ter Welle

Tekst & Foto : Valy Van de Merlen

Zaterdag is het zover… Voor de derde keer op rij organiseert onze club een Ladies Night. Met de opbrengst van dit evenement wordt een goed doel gesteund. Dit keer wordt met het project Hof Ter Welle, een tehuis voor kinderen en jongeren in Beveren, gesteund. 

Wij spraken onlangs met Guy Tindemans, directeur van Hof Ter Welle.


Waarvoor staat Hof Ter Welle eigenlijk?
Hof Ter Welle is een organisatie die aanleunt bij de bijzondere jeugdzorg. Wij begeleiden 95 jongeren die geconfronteerd worden met een problematische opvoedingssituatie. Het gaat om jongeren en gezinnen die nood hebben aan hulp. Ons aanbod varieert van thuisbegeleiding, begeleiding overdag tot residentiële opvang. We werken samen met de jeugdrechtbank als het gaat om een gedwongen plaatsing. Maar voor thuisopvang kunnen we ook rechtstreeks op vraag van gezinnen onze hulp aanbieden.

Waar liggen de roots van de organisatie?
We zetten het werk verder van wat meer dan driehonderd jaar geleden door de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, gevestigd in de Kloosterstraat in Beveren, is gestart. Toen ging het om de opvang van weeskinderen.

Met welke problemen worden jongeren vandaag zoal geconfronteerd?
Het zijn problemen van diverse aard. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hun ouders in de psychiatrie zitten en er geen opvang mogelijk is voor de kinderen. Er kan een conflictsituatie ontstaan tussen de ouders en jongeren die enkel door hulp kan opgelost worden. Het kan ook zijn dat jongeren thuis niet meer terecht kunnen.

Het kan ook gaan om verwaarlozing of een extreme verwenning, jawel.

Zijn jullie doelstellingen gepland op korte of lange termijn?
Wanneer we gaan samen zitten op vraag van de rechtbank of van het gezin zelf, dan proberen we een zicht te krijgen op de problemen. We bekijken samen wat er goed loopt, maar ook waar ze zich zorgen over maken en wat de mensen zelf wensen wat er aan zou kunnen gebeuren. We doen dit zowel vanuit het perspectief van de ouders als van de jongeren. Daarna worden goede afspraken gemaakt: wie gaat wat doen, welke stappen worden wanneer gezet. Kortom, stap voor stap gaan we richting een oplossing.

We kunnen niet alle problemen binnen de gezinnen oplossen, maar we proberen hen zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo kan de begeleiding in tijd ruim variëren.

In principe kunnen we jongeren begeleiden tot 18 jaar, sinds kort tot 25 jaar.

Wordt gedacht aan uitbreidingsmogelijkheden?
Onze organisatie bezit de grootte die we wensen. Weet je, men moet niet altijd groter worden om iets te kunnen doen. Want vaak stellen we ook vast dat je door samenwerking met andere organisatie je een vooropgesteld doel kunt bereiken. Het jeugdhulplandschap zal ook evolueren naar één centraal jeugdhulpplatform waar alle jeugdhulp gecentraliseerd zal zijn. Alle organisaties kunnen zo nog beter op elkaar afgestemd geraken. In dat verhaal zijn we met Hof Ter Welle in het Waasland alvast een actieve trekker.

Hoeveel medewerkers hebben jullie momenteel in dienst?
Hof Ter Welle telt momenteel een zestigtal medewerkers. Onze organisatie draait het hele jaar door: 365 dagen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. We begeleiden 95 jongeren en hun gezinnen, verdeeld in drie leefgroepen. Dit vergt heel wat personeel om dit allemaal goed op te volgen en te coördineren.

Is sport, in het bijzonder voetbal, van betekenis voor de jongeren?
In het algemeen vinden we vrijetijdsbesteding, niet in het minst sport heel belangrijk. We proberen de jongeren te stimuleren om zich in te schrijven bij een jeugd- of sportvereniging. Daarvoor zitten we in Beveren goed, denk ik, gelet op het grote aanbod in onze gemeente. En in die zin zijn we ook zeer blij dat we af en toe met de jongeren op uitnodiging een thuiswedstrijd van Waasland-Beveren mogen bijwonen.

Hof Ter Welle en W-B zijn elkaar hoegenaamd niet vreemd.
Klopt. Regelmatig worden we op de Freethiel uitgenodigd voor het bijwonen van een wedstrijd, voor een kerst- of nieuwjaarslunch. We zijn blij en dankbaar dat we ditmaal een graantje mogen pikken van Ladies Night, een leuk initiatief.

Dames die hun steentje willen bijdragen om Hof Ter Welle te steunen kunnen nog tot donderdagavond 17.00 uur inschrijven voor onze Ladies Night. Inschrijven doe je via onderstaand inschrijvingsformulier.