Go back

Let op: gladde parking op de Freethiel!

tekst en foto: Martijn De Jonge

Let vandaag extra hard op voor gladde ijsplekken op de parking aan de Freethiel. De parking is verraderlijk glad. Wees dus aandachtig en voorzichtig als je een ticket komt kopen aan het secretariaat. We zijn vandaag open tot 17.00 uur!