Go back

Puntjes op de i

tekst: Martijn De Jonge | foto: Photonews

Waasland-Beveren heeft akte genomen van het verschenen artikel dat vandaag in Voetbalmagazine verscheen omtrent de schorsing van Olivier Swolfs inzake operatie Propere Handen.

Olivier Swolfs kreeg een schorsing opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. Die schorsing is een gevolg van het verzaken aan de meldingsplicht. Wat wil dat nu concreet zeggen? Het betekent dat de commissie heeft geoordeeld dat hij had moeten melden dat iemand anders een poging tot matchfixing deed. Hij is helemaal niet veroordeeld voor matchfixing zelf, waar de club en haar bestuurders over de hele lijn logischerwijs zijn voor vrijgesproken. Men lijkt dat te vergeten.

Wat houdt de schorsing in? De clubadvocaat van Waasland-Beveren legde zijn oor meteen na de uitspraak te luisteren bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. ”Een geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf niet ingeschreven worden op het wedstrijdblad van een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat.” Bij Olivier Swolfs is die schorsing een jaar van toepassing. De K.B.V.B. verwees hierbij ook naar het eigen bondsreglement, meerbepaald artikel B1412.3.

De club wil nog even benadrukken dat er nooit een ontslag van de financieel directeur werd gevraagd. Er is dus ook helemaal geen reden om uit de club te stappen. Wat ook in de media verschijnt, W-B wil toch even de puntjes op de i zetten en benadrukken dat er meteen in dialoog werd getreden met de K.B.V.B. om te weten te komen wat de schorsing inhield. Geel-blauw is dus op geen enkele manier in overtreding met de wetten en regels van de voetbalbond.

Waasland-Beveren betreurt daarom des te meer het opnieuw oprakelen van een eerder gedane onomkeerbare uitspraak waaraan verkeerde conclusies gratuit werden verbonden. De club benadrukt dat de regels van het bondsreglement in overleg worden nageleefd en dit in tegenstelling met wat ”in de wandelgangen circuleert” dat hoegenaamd niet de juiste versie is van de feiten.

Bij W-B ligt nu de focus nu op de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Daar draait het toch om in voetbal, niet?