Go back

Respect voor elkaar; vandaag en morgen

Beste supporters,

We hebben er als club, samen met de veiligheidsdiensten op en rond de Freethiel, alles aan gedaan om van de Scheldederby een sportieve, veilige wedstrijd te maken. Daar waar in het verleden fouten zijn gemaakt, hebben we getracht om die nu niet meer te maken.

We beseffen het maar al te goed; een wedstrijd tussen Beveren en Antwerp zorgt altijd voor een opgefokte spanning. Een derby tussen de mannen van linker- en rechteroever, daar kan je niets anders van verwachten. Een burenduel moét ook op het scherp van de snee worden gespeeld. Het resultaat voor beide clubs is toekomstbepalend, dat is een understatement. Als supporter geef je dus ook alles wat je in je lijf hebt, met hart én ziel, om jouw favoriete ploeg naar de overwinning te schreeuwen, een driepunter die van goudwaarde kan zijn. Vergeet daarbij niet dat voetbal telkens in de allereerste plaats een feest moet zijn, voor iedereen en op ieder moment.

Daarom willen we als club oproepen om alles wat niet thuishoort in een voetbalstadion achterwege te laten. Dit doe je uit respect voor je medesupporters, voor onze spelers, voor jouw club, voor de scheidsrechters én zelfs voor de tegenstanders. We willen graag een laatste warme oproep verspreiden om een voorbeeldfunctie te tonen naar alle jonge fans, die misschien hun eerste stapjes in een voetbalstadion zetten. Vergeet niet dat IEDEREEN hetzelfde doel heeft, dat is het beste voor zijn/haar ploeg. Er is dus geen ruimte voor racisme, discriminatie en onderlinge confrontaties. Niet richting tegenstanders, niet richting medesupporters. De veiligheidsdiensten zullen hier, in overleg met de club, streng tegen optreden. Er is geen plaats op de Freethiel voor dergelijke baldadigheden.

Indien er Antwerpsupporters door de mazen van het net zouden glippen, verwachten wij van hen dezelfde gedragscode als die van een Beverensupporter. Geen enkele vorm van provocatie zal worden geduld. Er zal meteen worden ingegrepen door de ordediensten. Vervolging en bestraffing zal het gevolg zijn.

Onthou één ding:

GEELBLAUW: ONZE KLEURENONS HART, ONS TEAM