Go back

Waasland-Beveren ontvangt Pro League+ label 2019

Tekst: Valy Van de Merlen - Foto: Kevin Reyns

Waasland-Beveren ontving deze week opnieuw het Pro League+ label. Dit label wordt toegekend aan Pro League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en activiteiten.

De belangrijkste maatschappelijke doelstelling van de Pro League is om haar clubs een rol te laten opnemen als tot geloofwaardige sociale actor met duurzame, structurele partnerschappen en projecten. De Pro League voorziet hiervoor begeleiding, onder meer via een partnerschap met de Vrije Universiteit Brussel. Zo kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & Society van de VUB.

De evaluatie van het sociale beleid van de clubs gebeurt door een jury, op basis van de ingediende beleidsplannen, de kwaliteit van de partnerschappen, acties en projecten en de medewerking aan gemeenschappelijke acties. 17 van de 24 clubs behaalden het Pro League+ label 2019. KAS Eupen behaalde het label voor een eerste maal. Op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid reikt de Pro League niet alleen het label uit. Clubs ontvingen het voorbije jaar ook financiële middelen om hun sociale werking uit te bouwen. De 17 geselecteerde clubs ontvingen samen 100.000 euro in 2019.

Aan de hand van deze drie pijlers; begeleiding op maat, financiële ondersteuning en criteria die kwaliteit nastreven, zet de Pro League verder in op de professionalisering en versterking van het sociale beleid van haar clubs.

“Het is voor Waasland-Beveren een hele eer dat het harde werk van onze Communitycel bekroond wordt door de Pro League met een Pro League + label. Het is een mooie erkenning voor ons sociaal beleid en een grote stimulans om verder te gaan op het ingeslagen pad.” 

Community Manager Valy Van de Merlen
W-B Community: W-B blijft de familiale waarden trouw, gisteren en morgen

Waasland-Beveren wil zoveel mogelijk mensen, supporters, sympathisanten betrekken bij de club. De werking van de club, de infrastructuur en het voetbal aanwenden om de club een vanzelfsprekende aanwezigheid te geven in de buurt, bepaalde doelgroepen extra mogelijkheden te geven en te laten participeren aan de werking van de club en alle maatschappelijke factoren en behoeften van de burgers (gezondheid, diversiteit, …) via acties naar voor te brengen.