Go back

W-B vraagt bijkomend onderzoek aan licentiecommissie

Waasland-Beveren vraagt officieel aan het bondsparket van de KBVB, de licentiecommissie en de Pro League om een onderzoek en, in voorkomend geval, de reglementen toe te passen

Waasland-Beveren staat momenteel op een degradatieplaats in afdeling 1A, ondanks alle sportieve en financiële inspanningen die de club heeft geleverd dit seizoen, maar ook de afgelopen jaren.

In deze periode van sportieve malaise weerklonken er diverse stemmen in de entourage van Waasland-Beveren die meenden te kunnen stellen dat er ten onrechte geen inkomende transfers zijn gebeurd bij Waasland-Beveren tijdens de afgelopen “wintermercato”, dit terwijl de concurrenten in de degradatiestrijd wel nieuwe spelers hebben aangetrokken in de strijd om het behoud.

Het bestuur van Waasland-Beveren staat nog altijd achter de aanpak om geen spelers aan te werven, omdat er steeds wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid en geen geld wordt uitgegeven dat er niet is. Niet zonder fierheid was Waasland-Beveren het vorige seizoen één van de enige clubs uit 1A die het seizoen met winst kon afsluiten. Naast faire prestaties op het veld, houdt Waasland-Beveren ook een correcte “financiële huishouding” hoog in het vaandel.

Er werd door de entourage van Waasland-Beveren met aandrang verzocht om na te gaan of andere ploegen uit 1A deze regels even nauwgezet naleven. Het zou immers zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt. Uit respect voor de supporters, de vrijwilligers en iedereen die met Waasland-Beveren begaan is, heeft de club dan ook een summier onderzoek uitgevoerd om na te gaan of op het eerste gezicht deze regels gerespecteerd worden. Door het onderzoek van verschillende jaarrekeningen van gelieerde juridische entiteiten zijn er toch alarmbellen afgegaan.

Het spreekt voor zich dat Waasland-Beveren zeer beperkte onderzoeksbevoegdheden en – mogelijkheden heeft, en de resultaten van haar onderzoek dan ook op die manier moeten beschouwd worden. Wel meent Waasland-Beveren dat dit onderzoek voldoende elementen heeft opgeleverd om aan het Bondsparket en de Licentiecommissie te vragen om één en ander terdege te bekijken en – na mogelijk bijkomend onderzoek – de reglementen onverkort toe te passen.

Het dient goed te worden begrepen dat Waasland-Beveren sterk gelooft in het vermoeden van onschuld en zodoende slechts enkele feiten en omstandigheden aan de aandacht van de bevoegde autoriteiten voorlegt, die er na onderzoek en beraad zullen over oordelen. Het is daarom dat Waasland-Beveren geen verdere commentaar zal geven met betrekking tot de door haar aan de instanties overgemaakte gegevens, nu de daarvoor bevoegde personen hierin de nodige beslissingen zullen nemen.

Als de aangehaalde feiten bewaarheid zouden blijken, verwacht Waasland-Beveren van de voetbalbond en de Pro League dat de bestaande reglementen worden toegepast en de voorziene sancties worden opgelegd, zowel op disciplinair vlak als aangaande de licentie. En als deze feiten niet waarachtig zouden blijken, vraagt Waasland-Beveren dat de nodige klaarheid wordt geschapen door de voetbalbond en de Pro League, zodat eenieder, clubs en supporters, verzekerd kan zijn dat de sportieve integriteit van de competities gewaarborgd is.

Nogmaals willen we benadrukken dat de bevoegde instanties de nodige informatie heeft doorgekregen. Niemand bij Waasland-Beveren zal verdere commentaar geven over het dossier.