Go back

Geel-blauwgezinden gaan vol in de strijd!

tekst: Martijn De Jonge | foto: Photonews

Waasland-Beveren kreeg vandaag het bericht dat het door maar liefst elf aandeelhouders zal gesteund worden in de procedure voor het BAS. De elf aandeelhouders zullen tussenkomen in de zaak om W-B te ondersteunen in de strijd tegen de opgelegde degradatie door de Pro League. Bovendien zullen ook 13 individuele aandeelhouders EN onze eigen supportersfederatie net als een individuele supportersclub klacht neerleggen bij de BMA, net zoals een aandeelhouder reeds vorige week aankondigde. Het doet de club heel veel plezier dat er kan gerekend worden op een sterke achterban om dit onrecht trachten ongedaan te maken.

BAS

Gisteren legden we in een websitebericht reeds uit wat onze club onderneemt bij het BAS. Dat kan je hier nalezen. 11 aandeelhouders stappen dus nu mee naar het BAS en zullen de club daar mee verdedigen.

BMA

Het nieuws bereikte ons vorige week dat een aandeelhouder klacht neerlegde bij de BMA, nu zullen dus ook 13 andere aandeelhouders, de supportersfederatie en een individuele supportersclub klacht neerleggen. De BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit, is een onafhankelijke instantie dat het mededingingsbeleid toepast in België. Concreet betekent dit dat het kartels en misbruiken van machtsposities vervolgt.

De aandeelhouder die de kop nam in deze procedure stuurde de club een brief om iedereen op de hoogte te stellen van zijn acties en motivatie achter die acties:

Na grondige analyse van de gebeurtenissen die de AV (Algemene Vergadering) zijn voorgegaan, het opgevoerde toneel voor en tijdens de AV én kennisname van de uitgekomen uitspraak van het BAS aangaande de licentieproblematiek rond voetbalclub Moeskroen, is er maar één conclusie: Waasland-Beveren moet zich opmaken voor een verlengd verblijf in de hoogste voetbalklasse, want er zijn flagrante schendingen gebeurd in verschillende dossiers. Ik lijst het graag even op in verschillende puntjes.

  • Niet alleen is de genomen beslissing van de AV volledig tegen de wettelijke en statutaire regels, maar ze is ook een ernstige schending van de mededingingsregels.

 

  • Conform de statuten dient de agenda van een AV acht dagen op voorhand bezorgd te worden. Waasland-Beveren ontving drie agenda’s; de eerste op 11 mei, de laatste op 15 mei, drie uur en dertig minuten voor de AV. Het is natuurlijk zo dat als je de avond voor de AV nog tot heel laat met geld zwaait om tot een niet-reglementair resultaat te komen, je het jezelf heel moeilijk maakt om de agenda acht dagen op voorhand te bezorgen. Bijkomend leert onze analyse ook dat de getoonde solidariteitstabel op de AV zich bezondigt aan framing. Wellicht zal het stemgedrag van vele aanwezige clubs aanzienlijk beïnvloed zijn geweest door te tonen dat er maximaal € 6.882.816 kon worden verdeeld.Er werd een tabel getoond waar de zakkersvergoeding van de degradant solidair verdeeld zou kunnen worden tussen de clubs die geen procedure aanspannen. Als je acht dagen op voorhand deze tabel zou krijgen als clubbestuurder, dan zal elke club zich wel beter kunnen beraden en niet met de rug tegen de muur worden geplaatst. Drie uur en half voor de vergadering een gemaximaliseerde tabel doorsturen en dan hopen op een stemming van een in de reglement niet-voorziene situatie. Il faut le faire… Dat is echt du jamais vu! De euro’s hebben het gezond verstand en het respect voor de reglement verdrongen. De Pro League is bovendien niet bij machte om een niet-sportieve degradant aan te duiden. Dit behoort niet tot haar takenpakket. Je dient begrip te hebben dat er situaties van overmacht kunnen gebeuren. De werkgroep had de opdracht om in uitzonderlijke situaties positieve solidariteit te ontwikkelen. Het verdict om W-B te degraderen en zo de miljoenen te verdelen onder de ja-stemmers van het plan is verwerpelijk, het fatsoen voorbij. We gaan niet in detail gelet op het feit dat we onze argumenten bij de juiste instanties zullen neerleggen, maar we kunnen vandaag al stellen dat het getoonde toneelstuk bijzonder ernstige schendingen vertoont op vele vlakken.

 

  •  De club waarvan ik aandeelhouder ben, kan misschien als club niet reageren op alle aantijgingen aangezien er in de statuten van de Pro League, in hoeverre die ook worden nageleefd, staat dat het niet “mag” op straffe van uitsluiting of afname van de TV-rechten. Wees echter maar zeker dat benadeelde partijen die niet onder de definitie ‘club’ vallen het nodige zullen doen om de economische schade dat dit schandaal met zich meebrengt te recupereren van de veroorzakers van dit debacle.

 

  •  De licentieprocedures werden jaar na jaar strenger gemaakt. Toch worden geen gepaste maatregelen genomen tegen een club die de duidelijke regels aan haar laars lapt. Het stoot ongelofelijk tegen de borst dat de clubs in eerste klasse die de plano een licentie hebben gekregen, alle financiële verplichtingen op voorhand dienen te storten, bewijzen of onherroepelijke borgen dienen te verschaffen. Anderen komen hier gewoon mee weg. De licentiemanager, die tevens voor de Pro League werkt, zou Moeskroen geen licentie hebben gegeven. De Koninklijke Belgische Voetbalbond verzette zich hevig tegen de toekenning. Wat blijkt? Een handvol dagen later wordt diezelfde club gewoon beloond met handenvol geld ‘solidariteitsbijdrage’. Begrijpen wie begrijpen kan…

 

  • Ik denk dat iedereen kan leven met het feit dat Club Brugge tot kampioen van België wordt gekroond. Sportief waren ze gewoon de beste. Ik denk dat iedereen begrijpt dat als je een competitieformat uitschrijft met twee finalisten uit 1B in onverdachte tijden, het niet meer dan normaal is dat beide clubs promoveren als de finale niet kan worden beslist. Hieruit besluiten dat er een degradant moet zijn uit financiële overwegingen door een instantie met als belangrijkste taak het organiseren van een competitie is niet mogelijk. Als de taak het orkestreren van een competitie zou zijn, zoals nu gebeurt, is dat in overtreding met vele wetten.

 

  • Wellicht zal de euro nu wel in centjes vallen. Het is nog niet te laat om de grootste vergissing in het bestaan van het Belgisch profvoetbal recht te zetten. Indien dit niet gebeurt, zou het wel eens kunnen dat dit manu militari rechtgezet zal moeten worden. Dit schouwspel is in het belang van het voetbal best te vermijden.

 

  • Beste beslissingsnemers, vergissen is menselijk. Volharden in stommiteiten wordt altijd beloond met de schandpaal.

 

  • Voor diegenen die nu roepen dat het onze eigen schuld is, wil ik graag nog een sluitstuk opstellen. Ja, mijn club was hekkensluiter op speeldag 29. Indien het Coronavirus twee weken eerder was uitgebroken, was een andere club nu de dupe. Ja, mijn club heeft het lastig om sportief stabiel te zijn, maar één ding is zeker. De club roeit met de riemen de ze heeft, op een financiële gezonde manier, met de beperkte middelen die ze ter beschikking heeft. Waasland-Beveren speelt het spel echter wél eerlijk, zonder makelaars die sturen of geld geven, zonder bedenkelijke financiële constructies. Als we door een virus, dat reeds de hele samenwerking raakt, dienen te degraderen omdat bepaalde mensen, die overigens niet bevoegd zijn hierover te beslissen, dan is het normaal in een geciviliseerd land dat je als aandeelhouder optreedt tegen dit onrecht.

 

       Mijn excuses voor deze boodschap in een tijd waar solidariteit zou moeten primeren.

       Hou het gezond en draag zorg van alles wat je dierbaar is.

       Met gemeende groeten,

      Aandeelhouder Waasland-Beveren