Go back

BMA verwerpt aanklacht omtrent onterechte degradatie

De club heeft kennis genomen van de beslissing van de BMA en is thans de lijvige beslissing aan het bestuderen.

De BMA heeft inderdaad geoordeeld dat zij de club niet opnieuw in 1A kan plaatsen in het kader van een voorlopige maatregel om reden dat dit een disproportioneel voordeel aan de club zou opleveren.

De BMA heeft wel geoordeeld dat de beslissing van de Pro Leaque waarbij de clubs gesanctioneerd zouden worden indien ze de beslissing inzake de compensatieregeling zouden aanvechten dient geschorst te worden. Wat de eerste beslissing betreft is de club uiteraard zeer ontgoocheld temeer daar er thans bij diverse andere clubs toch het besef aan het groeien was dat de beslissing tot degradatie niet de meest juiste beslissing is geweest.

Als club kunnen wij thans alleen hopen dat het BAS een correcte uitspraak zal doen en deze beslissingen alsnog zal vernietigen zodat er opnieuw een beslissing binnen de schoot van de Pro League dient genomen te worden.