Go back

Daan Heymans gaat nieuw avontuur aan

tekst: Martijn De Jonge | foto: BelgaImage

Waasland-Beveren neemt afscheid van Daan Heymans. De Belgische middenvelder is einde contract en verkiest een nieuw avontuur. Heymans kwam in 2018 naar Beveren en brak vooral dit seizoen door met negen doelpunten en vier assists. Het contract van Heymans liep af aan het einde van dit seizoen en beide partijen vonden geen akkoord. Onze nummer achttien gaat nu een nieuw avontuur aan.

Sportief directeur Roger Stilz: “Daan Heymans heeft zich volledig kunnen ontplooien op de Freethiel en de eerste stappen kunnen zetten op het hoogste niveau. We willen hem veel succes wensen in zijn nieuwe uitdaging.”

Ook Daan Heymans wou graag nog een boodschap meegeven. “Beste mensen met een geel-blauw hart. Drie jaar geleden, bijna dag op dag, koos ik ervoor om voor jullie club te spelen. De eerste twee jaren waren absoluut niet makkelijk, dit seizoen had ik nog aan een staf en groep die voor de volle honderd procent in mij geloofde. Ik wisselde goede wedstrijden af met slechte en de pandemie weerhield ons ervan een hechte band op te bouwen. Ik vind het enorm jammer dat mijn avontuur hier geëindigd is met een dramatische afloop. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het geloof. Ik hoop oprecht dat jullie snel terugkeren naar het hoogste niveau, waar deze mooi club thuishoort. All the best!”

Waasland-Beveren wil Daan Heymans bedanken voor zijn inzet voor geel en blauw. We wensen hem het allerbeste toe in de toekomst.

 


Waasland-Beveren says goodbye to Daan Heymans. The Belgian midfielder is at the end of his contract and prefers a new adventure. Heymans came to Beveren in 2018 and broke through especially this season with nine goals and four assists. Heymans’ contract expired at the end of this season and both parties found no agreement. Our number eighteen will now embark on a new adventure.

Sporting director Roger Stilz: “Daan Heymans has been able to fully develop himself at the Freethiel and took here his first steps at the highest level. We want to wish him all the best in his new challenge.”

Daan Heymans was also keen to pass on a message to the fans. “Dear people with a yellow-blue heart. Three years ago, I chose to play for your club. The first two years were absolutely not easy, this season I had a staff and group that believed in me for one hundred percent. I alternated good games with bad ones and the pandemic kept us from building a close relationship. I am extremely sorry that my adventure ended here with a dramatic conclusion. I want to thank everyone for their support and faith. I sincerely hope that you will soon return to the highest level, where this beautiful club belongs. All the best!”

Waasland-Beveren would like to thank Daan Heymans for his commitment to yellow and blue. We wish him all the best in the future.