Go back

Waasland-Beveren to invest in new pitch

tekst: Martijn De Jonge | afbeelding: Lorenzo Vicencio

Na maanden van coördinatie en onderhandelingen met de gemeente en onderhoudsbedrijven uit de hele regio, is Waasland-Beveren trots te kunnen aankondigen dat de werken aan het G-veld in de komende weken van start zullen gaan. De club heeft toegezegd om meer dan 200.000€ te investeren in de renovatie en professionalisering van het veld dat specifiek gebruikt zal worden als oefenveld voor het eerste elftal.

“Een belangrijk onderdeel van ons project is investeren in onze fundamenten hier in Beveren”, zegt CEO Antoine Gobin. “De gemeente is een echte partner van de club en het feit dat we over zo’n mooi trainingscomplex beschikken is het bewijs van hun engagement voor het prof- en amateurvoetbal in de gemeente.”

“We begrepen dat de middelen krapper zijn door de corona-pandemie, dus stelde ik aan burgemeester Van de Vijver voor dat de club de verantwoordelijkheid zou nemen om te investeren in professionele hulpmiddelen hier op de Freethiel. Onze Amerikaanse eigenaars begrepen de noodzaak om de gemeente te tonen dat we ons op lange termijn engageren. Investeren in onze trainingsvelden was de perfecte manier om te bewijzen dat ons project hier in Beveren vertrekt vanuit de basis.”

“Om als een professionele ploeg te kunnen presteren, hebben we ook professionele middelen nodig”, voegt sportief directeur Roger Stilz eraan toe. “Dit nieuwe veld, dat tegen het einde van de zomer klaar zou moeten zijn, is een belangrijke stap in het hebben van een professionele omgeving voor ons om in te werken.”

Het vernieuwen en in gebruik nemen van het G-veld voor het eerste elftal is een belangrijk signaal dat het leidinggevende team van Bolt wil groeien in Beveren. “Dit is de grootste eigen investering in de oefenterreinen die de club ooit al maakte”, merkt burgemeester Marc Van de Vijver op. “We zijn trots dat er een overeenkomst is gesloten om het G-veld te renoveren en we hopen dat dit bijdraagt aan de versterking van de positie van Waasland-Beveren in de regio en ook in het profvoetbal in België.”


After months of coordination and negotiations with the municipality and greens-keeping companies across the region, Waasland-Beveren is proud to announce that works on the G-pitch will begin in the upcoming weeks. The club has agreed to invest over 200.000€ into renovating and professionalizing the pitch that will be specifically used as the first team’s practice pitch.

“A key part of our project is investing in our foundations here in Beveren” said CEO Antoine Gobin. “The municipality is a true partner of the club, and the fact that we have such a beautiful training complex is evidence of their commitment to professional and amateur football in the city.

We understood that resources are tighter due to Covid, so I proposed to Burgemeester Van de Vijver that the club take responsibility for investing in professional tools here on the Freethiel. Our US owners understood the need to show the city that we are committed to the long-term, and investing in our training grounds was the perfect way to prove that our project starts from the foundation here in Beveren.”

Sporting Director Roger Stilz says: “For us to perform like a professional team, we also need professional tools. This new pitch, which should be ready by the end of the summer, is an important step in having a professional environment for us to work in.”

Renovating and dedicating the G-pitch to the first team is an important signal that the Bolt leadership team wants to grow in Beveren. “This is the biggest investment that the club ever did into the practice fields,” commented Burgemeester Marc Van de Vijver. “We are proud that an agreement was made to renovate the G-pitch, and we hope it helps strengthen the position of Waasland-Beveren in the region and also in professional football in Belgium.”