Go back

Father and son Mathieu lead the medical staff of W-B

tekst: Martijn De Jonge | foto: Jef Apers

Waasland-Beveren bereidt het komende seizoen verder voor en zette hierin een volgende nieuwe stap. Komend seizoen zullen Dr. Jan Mathieu en Dr. Thomas Mathieu de verantwoordelijken zijn voor de medische cel.

Dokter Jan Mathieu is bekend als sportarts. Hij is de teamarts van Baloise Trek Lions in het veldrijden, bovendien heeft hij ook ervaring als bondarts van de wielerbond én de ijshockeybond. Hij was ook begeleidend arts voor het BOIC op de Olympische Spelen. In het voetbal was hij reeds clubarts bij KV Turnhout.

Dokter Thomas Mathieu, zoon van Jan, is sportarts en specialist in wording Fysische Geneeskunde en Revalidatie in het universitair ziekenhuis van Antwerpen (UZA). Hij specialiseert zich onder andere in voetbalblessures en nieuwe behandeltechnieken. Zo lieten meerdere voetballers uit de Belgische en Europese topcompetities zich door hem behandelen. Door de samenwerking kunnen onze spelers rechtstreeks bij hem terecht in het UZA voor diagnose, behandeling en verdere medische begeleiding. De mix van hun ervaring en kennis zullen onze werking opnieuw naar een hoger niveau tillen.

Sportief directeur Roger Stilz legt uit: “Ik wil Jan en Thomas graag danken voor de fijne gesprekken. Ik denk dat we fier kunnen zijn om hen aan boord te hebben bij Waasland-Beveren. Ik ben ervan overtuigd dat we een medische begeleiding van hoog niveau kunnen bieden aan onze spelers.”

Na 20 jaar trouwe dienst neemt Dr. Frank De Winter afscheid van de club in onderling overleg met het bestuur. De tijd was rijp om ruimte vrij te maken voor nieuwe uitdagingen. De hele club wil Frank bedanken voor zijn inzet, trouw en passie voor de club.

Welkom op de Freethiel, Jan en Thomas!


Waasland-Beveren is going on to prepare the next season and took another new step in this regard. Next season, Dr. Jan Mathieu and Dr. Thomas Mathieu will be in charge of the medical staff.

Dr. Jan Mathieu is known as a sports doctor. He is the team doctor for Baloise Trek Lions in cyclocross, he also has experience as a team doctor for the cycling association and the ice hockey association. He was also the doctor for the BOIC at the Olympics. In soccer, he was already a club doctor at KV Turnhout.

Doctor Thomas Mathieu, Jan’s son, is a specialist in sports medicine and a resident in Physical Medicine and Rehabilitation at the University Hospital of Antwerp (UZA). He performs high-level research in football injuries and new treatment techniques at the UZA. For example, several football players from the Belgian and European top competitions were treated by him. Thanks to the collaboration, our players can directly visit him at the UZA for diagnosis, treatment and further medical support. The mix of their experience and knowledge will bring our operation to a higher level.

Sporting director Roger Stilz explains: “I would like to thank Jan and Thomas for the good conversations. I think, that we can be proud to have them on board and I´m convinced, that we have a high-quality-service for our players.”

After 20 years of loyal service, Dr. Frank De Winter is saying goodbye to the club by mutual agreement with the board. The time was right to make room for new challenges. The entire club would like to thank Frank for his dedication, loyalty and passion for the club.

Welcome to the Freethiel, Jan and Thomas!