Go back

Adama Ardile Traoré is the newest player of WB

tekst: Martijn De Jonge | foto: Kevin Reyns

Waasland-Beveren kondigt haar nieuwste versterking Adama Ardile Traoré (21) aan. De centrale verdediger komt over van Abidjan City FC uit Ivoorkust. Ardile koos voor het rugnummer 22.

Ardile ontwikkelde zich de afgelopen jaren bij Abidjan City onder de vleugels van Marco Né, hij was reeds actief op de Freethiel en verdedigde de geel-blauwe kleuren tussen 2003 en 2006.

Sportief directeur Roger Stilz: “Ik voelde me goed bij het proces en vooral bij de gesprekken tussen ons en Marco. Als ex-speler kent hij precies de uitdagingen voor de jongens, die vanuit Afrika naar Europa komen. Het voelt dat we een partner hebben gevonden voor ons project dat we week na week verder willen uitbouwen. Ardile is een getalenteerde speler met een techniek en vista en ook een goede fysische basis. We zullen hem de tijd geven om zich aan te passen in Beveren en hij is waarschijnlijk een deuropener voor andere projectspelers van Abidjan City in de toekomst.”

Adama Ardile Traoré: “Ik wil Waasland Beveren en de directie bedanken voor deze enorme kans die zij mij bieden om mijn talenten te ontwikkelen. Ik wil bovendien hulde brengen aan mijn ouders die me blijvend steunen. Ook mijn club Abidjan City FC die me de kans heeft geboden heeft om mijn talenten blijvend te ontwikkelen.  President Marco Né zal ik altijd dankbaar blijven. Ik ben klaar en enthousiast om mijn nieuwe ploegmaats en de technische staf van Waasland-Beveren te ontmoeten en aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

Marco Né, voorzitter Abidjan City: “Met veel fierheid vanuit Abidjan zien we Ardile in het geel-blauwe shirt. Ik wil Waasland-Beveren bedanken via Roger. Deze club betekent iets speciaals voor me. Het is de club die me de kans gaf om een professionele carrière uit te bouwen. De club voelt aan als familie. Dat we vandaag de kans kunnen geven aan een jonge speler van Abidjan City is buitengewoon. Mijn ervaring bij Beveren heeft mij sterk geïnspireerd om het project Abidjan City op te zetten.”

Welkom op de Freethiel, Ardile!


Waasland-Beveren announces the signing of Adama Ardile Traoré (21) from Abidjan City Football Club in Côte d’Ivoire. Ardile joins us as a center back and chooses the number 22 on his jersey.

Ardile has developed over the past years at Abidjan City under the leadership of Marco Né, who played at the Freethiel under the Yellow Blue colors between 2003 and 2006.

Sporting Director Roger Stilz: “I felt comfortable with the process and especially with the conver-sations between us and Marco. As an ex-player, he knows exactly the challenges for the guys, who come from Africa to Europe. It feels, that we found a partner for our project we want to build up more week per week. Ardile is a talented player with a technique and vista and also a good physi-cally foundation. We will give him the time to adapt in Beveren and he is probably a door opener for other project players from Abidjan City in the future.”

Adama Ardile Traoré: I would like to say thanks to Waasland Beveren and its management for this huge opportunity they are offering me to express my talent. I would like to pay tribute to my parents who have supported me and continue to support me and also to my club Abidjan City FC which has allowed me to deserve this opportunity by the quality of work and talent. To President Marco Ne I will always be grateful. I am ready and eager to meet my new teammates and the technical staff of Waasland-Beveren to start this new adventure.”

President of Abidjan City Marco Né: “It is a great pride for Abidjan City to see Ardile put on the jersey of Waasland-Beveren. I would like to thank Waasland-Beveren through Roger. This club means something special to me. This is the club that gave me the chance to start a professional career. I have always felt like family. And today to give the chance to a young player from Abidjan City is extraordinary. My experience at Beveren has inspired me a lot to set up the Abidjan City project.”

Welcome to the Freethiel, Ardile!